Kvaliteta

KVALITETA PROIZVODA

S ciljem postizanja najviše moguće razine konzistentne kvalitete naših proizvoda i usluga iz područja projektiranja i proizvodnje metalnih konstrukcija, poljoprivrednih strojeva i plastenika implementirali smo sustav upravljanja kvalitetom baziran na vodećim standardiziranim sustavima za upravljanje procesima. Proces stvaranja i nadograđivanja kvalitete odvija se u svim fazama procesa proizvodnje ili usluga te se upravo iz tog razloga pojavljuje usmjerenost politike kvalitete ka svim aktivnostima i svim djelatnicima. Uz same sustave upravljanja kvalitetom Agroservis-proizvodnja d.o.o. visoku razinu pažnje posvećuje osiguravanju brzine, odzivnosti i fleksibilnosti u implementaciji zahtjeva samih kupaca, pri čemu konstantno dolazi do unapređivanja i poboljšavanja svojstava svojih proizvoda i usluga.

Središnja točka kvalitete naših proizvoda i usluga te naše težnje i predanosti za postizanjem iste nalazi se naša Politika kvalitete koja rukovodi načine osnosa prema svim zainteresiranim stranama u našoj okolini.

POLITIKA KVALITETE

Agroservis-proizvodnja d.o.o. će provođenjem utvrđene politike kvalitete rukovoditi se potrebama kupaca, poticati načelo vođenja, uključiti sve zainteresirane strane, težiti sustavnosti, težiti ka stalnom i trajnom unapređivanju i razvoju, težiti stvaranju partnerskog okruženja sa kupcima, težiti stvaranju partnerskog okruženja sa dobavljačima, te težiti ka ispuniti očekivanja zaposlenika radi ispunjavanja potreba i očekivanja svih strana uključenih u poslovanje tvrtke.

Više o Politici kvalitete tvrtke Agroservis-proizvodnja d.o.o. možete pročitati ovdje.

USKLAĐIVANJE KVALITETE S NORMOM ISO 9001:2015

Sustav upravljanja kvalitetom utemeljen na zahtjevima norme ISO 9001:2015 te ga održavamo uz pomoć ovlaštene, međunarodno priznate i neutralne certifikacijske ustanove. To označava usklađenost norme ISO 9001:2015 sa kvalitetom ugrađenom u proizvode tvrtke. To isto tako označava da je ta i takva kvaliteta polazišna razina kvalitete u budućem poslovanju, kvalitete minimalne za sve slijedeće faze i procese poslovanja. Tvrtka i svi njezini zaposlenici osiguravaju razinu kvalitete proizvoda i usluga na razini koja je viša od razine kvalitete proizvoda i usluga konkurencije, a sam sustav upavljanja kvalitetom provodi, i za njega odgovaraju svi zaposlenici tvrtke u svakom trenutku i u svakom segmentu poslovanja tvrtke.

OSTALE NORME

Zbog pojačanog izvoza u zemlje Europske Unije, Agroservis-proizvodnja d.o.o. prilagođava svoje procese normama koje su međunarodno priznate primjenom i/ili uvođenjem drugih tehnika i metoda upravljanja kvalitetom. Primjer toga je uvođenje “CE” norme označavanja proizvoda proizašlo iz poticaja naših kupaca diljem EU.