Category: Strojevi za duhan
Sadilica rasada “PLANTY”

PLANTY je stroj namijenjen presađivanju kontejnerskog rasada iz plitica na ravno tlo kao i na prethodno oblikovane gredice. Ovaj stroj je namijenjen za sadnju svih onih kultura koje ne zahtijevaju sadnju na prethodno postavljenu foliju.

Saznaj više →

Rotokultivator za gredicu

Rotokultivator za gredice je priključni stroj koji je primarno namjenjen kultivaciji duhana, no izvrsne rezultate pokazuje i radom sa ostalim kulturama. On služi za kultivaciju gredica načinjenih gredičarom za duhan te je neophodan kako bi se udovoljilo agrotehnici uzgoja duhana u gredicama. – STROJ IZRAĐUJEMO PO NARUDŽBI Saznaj više →

Gredičar za duhan

Gredičar za duhan je priključni stroj koji služi za formiranje gredica, a tlo se istodobno ispod gredice podriva, te se time osiguravaju optimalni uvjeti za rast i razvoj biljke (sadnja na istu dubinu i visinu, znatno poboljšan vodozračni režim i dr.). Saznaj više →