Pravila privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

tvrtke Agroservis-proizvodnja d.o.o.

 1. UVOD

Za tvrtku Agroservis-proizvodnja d.o.o. privatnost klijenata je jako važna stavka poslovanja, stoga smo razvili Politiku privatnosti koja definiraju način na koji prikupljamo, koristimo, prosljeđujemo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše podatke. Pozivamo Vas da pročitate ovaj dokument kako biste saznali više o našim kriterijima zaštite privatnosti, te u slučaju bilo kojih nejasnoća da nam se slobodno obratite.

Ovim dokumentom Agroservis-proizvodnja d.o.o. (u nastavku tekst Društvo) Vam nudi, sukladno člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: GDPR), neke informacije o obradi Vaših osobnih podataka koji se traže od Vas kada stupite u kontakt s Društvom, te u vezi s korištenjem web stranice Društva – http://www. agroservis-proizvodnja.eu.

Naša Politika privatnosti objašnjava:

 • Podaci i svrha prikupljenih podataka
 • Način raspolaganja prikupljenim podacima
 • Opcije koje nudimo, uključujući način pristupa, ažuriranja i brisanja prikupljenih podataka

Ovaj dokument je također sastavljen u skladu sa odredbama Direktive 2002/58 / EZ od 12. srpnja 2002. godine o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama), ažurirane Direktivom 2009/136 / EZ od 25. studenoga 2009.godine o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika s obzirom na elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Direktiva o univerzalnim uslugama), Direktive 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača.

 1. PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Osobni podaci su podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju ili kontakt s određenom osobom. Kako bismo pružili bolje usluge svim našim Klijentima možda ćete morati dati svoje podatke kad god dođete u kontakt s našim Društvom

Evo nekih vrsta osobnih podataka koje Društvo može prikupiti i odgovarajuće koristiti:

Anonimno prikupljeni podaci

Informatički sustavi i softverski postupci korišteni za rad web stranice i svih aplikacija Društva, tijekom normalnog rada, prikupljaju neke osobne podatke čak i bez registracije korisnika; prijenos tih podataka je implicitan u korištenju Internet komunikacijskih protokola. To su informacije koje se ne prikupljaju za povezivanje s identificiranim stranama, ali koje bi, po svojoj prirodi, mogle, putem obrade i povezivanja s podacima trećih osoba, omogućiti identifikaciju korisnika. Ova kategorija podataka uključuje IP adresu ili naziv domene uređaja koji upotrebljavate, operativni sustav, model i napravu uređaja, operatera mobilnog telefona, adrese URI (Uniform Resource Identifier) ​​zatraženih resursa, vrijeme zahtjeva, metodu za slanje zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke dobivene odgovorom, numerički kod koji pokazuje status odgovora poslužitelja (uspješno, pogreška, itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sustav i IT okruženje vašeg uređaja. Ovi podaci, prikupljeni anonimno korištenjem kolačića koriste se samo za dobivanje anonimnih statističkih podataka o korištenju aplikacije i web stranice i provjeru rade li ispravno.

Podaci koje Klijenti šalju dobrovoljno

U slučaju, upita, traženja ponude, poziva na suradnju i slično tražimo od Vas da pošaljete i / ili dostavite neke osobne podatke kojima se možete osobno identificirati, uključujući vaše ime i prezime, e- mail adresu, godinu rođenja, porezni broj, korisničko ime i lozinku, telefon i poštansku adresa, a koji su potrebni za ostvarivanje traženog zahtjeva. Korisnik je odgovoran za točnost osobnih podataka koje je poslao / isporučio Društvu.

Podaci koje dobivamo od treće strane

Također možemo prikupljati podatke o Vama od trećih strana, uključujući informacije od naših partnera, te od usluga društvenih medija (Facebook, LinkedIn, Instagram i sl.) u skladu s Vašim postavkama na navedenim uslugama. Te podatke možemo dodati podacima koji već imamo u našim arhivima i podijeliti ih s drugima na temelju pravila utvrđenih u ovom dokumentu.

Društvo može podijeliti te podatke i koristiti ih u skladu s ovom Politikom privatnosti. Također ih može kombinirati s drugim podacima za opskrbu i poboljšanje proizvoda, usluga, sadržaja i reklamnih materijala. Niste dužni dostaviti osobne podatke koje tražimo; međutim, ako odlučite da ih ne isporučujete, u mnogim slučajevima nećemo vam moći ponuditi naše proizvode ili usluge niti odgovarati na vaša pitanja.

Podaci se mogu koristiti za utvrđivanje kaznenih odgovornosti, ako to zahtijevaju nadležna tijela

 1. SVRHA OBRADE PODATAKA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Pravnom osnovom obrade podrazumijevamo izvor / podrijetlo / opravdanje obrade nakon pristanka dotične stranke u skladu s čl. 4 GDPR-a.

Vaši se podaci mogu obrađivati i koristiti za:

 • slanje vijesti i novosti,
 • za marketinške aktivnosti,
 • ispunjavanje zakonskih obveza,
 • za izvršenje ugovornih i predugovornih radnji i obveza.

U vezi s tim ciljevima pravna osnova obrade je izvršenje pravnog posla kupoprodaje, sastavljanje ponuda, ispunjenja ugovora u kojem je dotična osoba stranka, izvršenje predugovornih prava i obveza, ili zadovoljavanje zahtjeva dotične stranke.

Društvo će obrađivati ​​Vaše podatke i nakon Vašeg specifičnog pristanka. U vezi s tim ciljevima, pravna osnova je pristanak zainteresiranih stranaka. Suglasnost u obradi osobnih podataka čisto je opcionalno,a ostaje razumljivo da u nedostatku takvog pristanka nećete moći koristiti naše usluge.

Osobni podaci

 • Osobni podaci koje prikupimo omogućuju Vam ažuriranje oglasa o najnovijim proizvodima Društva. Ako ne želite biti uključeni u našu mailing listu, možete ukloniti svoje ime u bilo kojem trenutku.
 • Također koristimo osobne podatke za razvoj, opskrbu i poboljšanje naših proizvoda, usluga, sadržaja i reklamnih materijala te za sprječavanje gubitaka i prijevara.
 • Osobni podaci, uključujući datum rođenja, mogu se koristiti za provjeru identiteta, odnosno olakšavanje identifikacije Klijenta.
 • Povremeno možemo koristiti Vaše osobne podatke kako bismo Vam poslali važne obavijesti, kao što su informacije o izmjenama naših uvjeta, kao i našim uvjetima i pravilima.
 • Osobne podatke također možemo koristiti za unutarnje potrebe, za provjere, analizu podataka i istraživanje kako bismo poboljšali proizvode, usluge i komunikaciju s Klijentima.

Neosobni podaci

Podaci prikupljeni anonimno ili koji nisu u takvom obliku da bi omogućili izravno povezivanje s određenom osobom (zanimanje, jezik, poštanski broj, telefonski broj i sl.) mogu se prikupljati i obrađivati kako bismo bolje razumjeli ponašanje kupaca / korisnika i poboljšali naše proizvode.

 1. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaši će se podaci obrađivati za cijelo vrijeme trajanja ugovora i / ili valjanosti računa i za razdoblje predviđeno pozitivnim zakonskim propisima. S obzirom na osobne podatke koji se obrađuju u marketinške svrhe, oni će se čuvati u skladu s načelom proporcionalnosti i dok se ne dovrši svrha obrade ili dok dotična stranka ne povuče specifični pristanak ako se to dogodi prethodno.

 1. METODE OBRADE I NJIHOVA SVRHA

Općenito

Podaci će se prikupljati i obrađivati poštujući sva potrebna načela sigurnosti i povjerljivosti, te u točno određene, konkretne i legitimne svrhe. Obrada će se provoditi uz pomoć elektroničkih i automatiziranih instrumenata. Obrada podataka temelji se na načelima poštenja, zakonitosti i transparentnosti u skladu s odredbama GDPR-a. Može se provesti bilo ručno ili pomoću automatiziranih metoda pogodnih za pohranu, obradu i prenošenje podataka te će se prilikom istih primjenjivati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu s najnovijim dostignućima, kako bi se, postigla i sačuvala sigurnost, povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sustava za pohranu i obradu podataka, te kako bi se osiguralo izbjegavanje rizika od gubitka, uništenja, neovlaštenog pristupa, otkrivanja ili bilo kakve nezakonite uporabe podataka, kao i kako bi se osigurala primjena razumnih mjera za brisanje ili ispravljanje pogrešnih podataka u odnosu na svrhe za koje se obrađuju.

Pristup podacima

Vaši osobni podaci mogu biti dostupni za svrhe opisane u čl. 3: zaposlenicima i suradnicima Društva, u svojstvu imenovanih i / ili unutarnjih službenika za zaštitu podataka i / ili administratora sustava; trgovačkim društvima ili drugim subjektima (npr. bankama, stručnim studijima, konzultantima, osiguravajućim društvima za pružanje usluga itd.) koji obavljaju vanjske poslove u ime Društva, u vezi zaštite podataka.

Dijeljenje osobnih podataka

Društvo može i bez privole Klijenta (prema članku 6. stavak b) i c) GDPR) dijeliti Vaše osobne podatke u svrhe opisane u čl. 3., pravosudnim tijelima i subjektima kojima je obavezno temeljem zakona. Ti će subjekti obrađivati podatke u svojstvu samostalnih voditelja obrade osobnih podataka.

 1. PRIMATELJI PODATAKA

Vaši će podaci obrađivati zaposlenici i suradnici Društva, koji obavljaju poslove vezane uz ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Navedeni zaposlenici su imenovani za obradu podataka, te su za tu namjenu dobili odgovarajuće upute za rad.

Društvo dijeli osobne podatke Klijenata s tvrtkama koje pružaju usluge kao što su obrada podataka, pohrana podataka, isporuka proizvoda, pomoć Klijentima, procjenu interesa za naše proizvode i usluge, istraživanje tržišta ili ankete o zadovoljstvu Klijenata. Te tvrtke su dužne zaštititi Vaše podatke.

 1. VAŠA PRAVA

U vezi s obradom osobnih podataka od strane Društva, možete zatražiti pristup podacima koji Vas se tiču, ispraviti ih ili izbrisati u skladu s čl. 17. GDPR-a, dopuniti nepotpune podatke ili ograničiti njihovu obradu; možete zatražiti primanje tih podataka u strukturiranom obliku koji se uobičajeno koristi i koji je čitljiv s automatskim uređajem i, ako je to tehnički izvedivo, prenijeti ih drugom voditelju obrade podataka bez ikakvih prepreka, ako postoje uvjeti za ostvarivanje prava na prenosivost predviđeni člankom 20. GDPR-a.

Možete povući privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, ako se protivite obradi Vaših osobnih podataka za gore opisane svrhe. Privolu možete povući u cijelosti ili djelomično, kada je to dopušteno. Radi zaštite tih i svih ostalih prava priznatih GDPR-om možete podnijeti žalbu nadležnom tijelu.

Ta se prava mogu ostvariti slanjem pisane obavijesti na adresu „Stjepana Radića 136, 33000 Virovitica“, ili osobnim dolaskom na navedenu adresu i podnošenjem pismenog ili usmenog prigovora (u tom slučaju će se sastaviti zapisnik koji će Klijent vlastoručno potpisati) ili e-poštom na adresu: alenkovac@agroservis-proizvodnja.eu.

 1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Društvo koristi različite tehnologije za prikupljanje i pohranjivanje podataka kada posjetite web stranicu Društva ili kada se koriste usluge i aplikacije Društva koje bi mogle predvidjeti upotrebu kolačića, web beacona, pikselnih oznaka ili sličnih tehnologija za identifikaciju korisnika, preglednika ili uređaja.

Kolačići su male datoteke koje se prenose na tvrdi disk računala koji sadrže informacije o korisničkom ID-u, korisničkim postavkama, posjećenim stranicama i aktivnostima koje ste obavili tijekom korištenja web-mjesta. Moguće je blokirati kolačiće ili ukloniti kolačiće s tvrdog diska; međutim, ako su kolačići deaktivirani, postoji mogućnost da ne bude moguće pristupiti svim funkcijama našeg web-mjesta. Niste obvezni prihvatiti kolačiće od nas niti s bilo kojeg drugog web mjesta i možete postaviti vaš preglednik tako da ne prihvaća kolačiće, iako u ovom slučaju neke funkcije na web stranici možda neće biti dostupne.

Možemo automatski prikupiti sljedeće kategorije informacija kada posjetite našu web stranicu ili programe: (1) IP adrese; (2) poslužitelje domena; (3) vrste računala koja pristupaju web stranici; (4) vrste web preglednika koji se koriste za pristup web stranici; (5) referentni izvor koji je možda poslan na web stranicu; i (6) druge informacije vezane uz interakciju preglednika i web stranice. Osobne podatke ne povezujemo s podacima o prometu bez vašeg pristanka.

 1. INFORMACIJE KOJE SE NE NALAZE U OVOM DOKUMENTU

Za sve ostale upite i nejasnoće u vezi politike privatnosti našeg Društva, slobodno nam se obratite, te će te na svaki upit dobiti pisani odgovor.

 

 1. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI DRUŠTVA

Kao voditelj obrade podataka, Društvo zadržava pravo izmjene ovih pravila privatnosti u bilo kojem trenutku, informirajući Klijente na svojoj službenoj web stranici. Stoga Vas molimo da često posjećujete našu web stranicu, uzimajući kao referencu datum posljednje izmjene. Ako ne prihvaća izmjene Politike privatnosti, Klijent je dužan o tome obavijestiti Društvo, te može zatražiti od Društva da ukloni njegove osobne podatke sukladno važećim propisima.

 1. KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE PODATAKA

VODITELJ OBRADE PODATAKA:

AGROSERVIS-PROIZVODNJA D.O.O.

STJEPANA RADIĆA 136

33000 VIROVITICA

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA: ALEN KOVAČ

KONTAKT:   +385 (0) 33 730 240

                      +385 (0)99 808 91 40

                      alenkovac@agroservis-proizvodnja.eu

 

U Virovitici, 12. listopada 2018. godine.

SLIČNI PROIZVODI